Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Σύγχρονο ιστορικό


To 1995 το ελαιοτριβείο μετατράπηκε απο κλασσικού τύπο σε φυγοκεντρικό, ενώ το 2011 απο τριφασικό σε διφασικό. Έχει ενταχθεί κατα το παρελθόν δύο φορές (τελευταία φορά το 2011) σε επενδυτικούς – αναπτυξιακούς νόμους για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

Υποδομές - Εγκαταστάσεις


Ο συνεταιρισμός διαθέτει ελαιοτριβείο με μηχανήματα φυγοκεντρικού τύπου (διφασικά), και έχει τύχει εκσυγχρονισμού κατα το παρελθόν. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται χώρος παραλαβής ελαιοκαρπού, χώροι υγιεινής, χώροι γραφείων, χώρος κατεργασίας ελαιοκαρπού, χώρος δεξαμενών με τέσσερεις(4) δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 240 τόνων.

Δραστηριότητες


Οι δραστηριότητες του Συνεταιρισμού περιλαμβάνουν :

Την καλλιέργεια ελιάς Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί την κύρια γεωργική αποσχόληση της πλειοψηφίας των μελών του Συνεταιρισμού και σε μερικές περιπτώσεις την αποκλειστική πηγή εισοδήματος τους.

Την παραγωγή ελαιόλαδου Ο Συνεταιρισμός διαθέτει εγκατάσταση παραγωγής ελαιολάδου στα όρια του οικισμού Αιγιών η οποία εξυπηρετεί εκτός των μελών του και άλλους παραγωγούς της περιοχής.

Την αποθήκευση και εμπορία ελαιολάδου Ο Συνεταιρισμός αποθηκεύει το παραγόμενο ελαιόλαδο σε ανοξείδωτες δεξαμενές στις εγκαταστάσεις του και εμπορεύεται το προϊόν για λογαριασμό των μελών του αλλα και των μη μελών παραγωγών που το επιθυμούν

Διοίκηση


Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται απο τους : 

Πρόεδρος : Χατζηχαραλάμπους Ιωάννης

Αντιπρόεδρος : Λιακάκος Δημήτριος

Ταμίας : Δαμούλαρης Νικόλαος

Μέλος : Αγραπίδης Γεώργιος

Μέλος : Κουκουλομάτης Ηλίας