Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 8-10-2023

08/10/2023

Το Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αιγιών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 60/23-09-2023 απόφασή του, προσκαλεί τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 08-10-2023 και ώρα 11:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση του Ισολογισμού και του λογ/σμου.Αποτελέσματα Χρήσεως και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ για τα πεπραγμένα  της χρήσεως 01/01-31/12/2022  καθώς και έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2022.

Θέμα 2ο: Καθορισμός εκθλιπτικού δικαιώματος ελαιοκομικής περιόδου 2023-2024

Θέμα 3ο: Συζήτηση για την αλλαγή μηχανήματος ( ντεκάντερ) και τροποποιήσεις των ήδη υπάρχον μηχανημάτων για την καλύτερη λειτουργεί του εργοστασίου.

Θέμα 4ο: Διορισμός και καθορισμός αμοιβής των θέσεων εργασίας κατά την ελαιοκομική περίοδο 2023-2024.

Θέμα 5ο: Υποχρεώσεις μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό (ομάδα-οργάνωση παραγωγών).

Σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας , σύμφωνα με το καταστατικό , η Τακτική Γενική Συνέλευση αναβάλλεται , για την επόμενη Κυριακή 15-10-2023 στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Συννημένα αρχεία: