Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αιγιών αναζητά 4 θέσεις εποχιακής εργασίας

05/09/2022

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αιγιών αναζητά 4 θέσεις εποχιακής εργασίας στον τομέα του ελαιοτριβείου, στην διαχείριση των μηχανημάτων και μια θέση στην γραμματειακή υποστήριξη για έκδοση τιμολογίων.
Παρακαλώ να αποσταλούν βιογραφικά στο e-mail: a.s.aigion.manis@gmail.com